Registreret, certificeret, uddannet og forsikret

For at flyve med en drone der vejer mere end 250 g. skal dronen være registreret hos trafikstyrelsen. Derudover skal dronepiloten have taget et certifikat der beviser uddannelse og viden omkring reglerne for flyvning i både bymæssig bebyggelse og landzone.. Derudover skal der være tegnet en lovlig ansvarsforsikring på dronen i tilfælde af uheld.